Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Tillgänglighet för dig med olika former av funktionsnedsättningar

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur vår omgivning och vår miljö är utformad. Ett tillgängligt samhälle ska fungera för alla, oavsett funktionsförmåga.

Tillgänglighet är bra för alla, men absolut nödvändig om du har en funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om begränsad rörelseförmåga,
läs- och skrivsvårigheter, astma, allergi, nedsatt syn eller hörsel, kognitiv funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.

God tillgänglighet är en viktig fråga för oss, och en förutsättning för att alla människor ska kunna delta i samhällslivet på jämlika villkor.

Socialförvaltningens tillgänglighetsguide

Som funktionsnedsatt är det svårt att veta vilka platser som är tillgängliga och vilka som är besvärliga eller kanske omöjliga att besöka. Därför har Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun har tagit fram en tillgänglighetsguide som visar hur olika byggnader där vi bedriver vår verksamhet, ex. våra boenden och kontor, är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Guiden är tänkt att kunna vara en hjälp när man vill besöka olika platser.

Vår ambition är att tillgänglighetsguiden ska vara så tydlig och giltig som möjligt. Trots det, är det möjligt att personer med olika typer av funktionsnedsättningar och olika typer av hjälpmedel kan uppleva platser på olika sätt. Det en person tycker är lättillgängligt kan för en annan vara fyllt av hinder och svårigheter. Information som denna blir också snabbt inaktuella. Det är därför en god idé att kontakta den plats man tänker besöka om ni har ytterligare frågor och vill veta mer.

Tillgänglighetsguiden planeras att byggas in på vår hemsida men tillsvidare finns den att hämta och läsa i sin helhet här:

Socialförvaltningens tillgänglighetsguidePDF (reviderad juli 2014)

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (tidigare Handisam och Hjälpmedelsinstitutet)
arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. Myndighetens uppdrag styrs av mål och strategier för funktionshinderspolitiken som bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 


Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar. Här kan du lämna dina synpunkter (beröm, klagomål, förslag, frågor). 

Publicerad 2014-07-02

Kontakt

Metod- och kvalitetsutvecklare

Christian Olars
0271-570 00 (vx)

Externa länkar

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris