Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Avfall & upplag

Hos många företag och verksamheter uppstår farligt avfall. Vid hantering av farligt avfall gäller särskilda försiktighetsmått och speciella krav gäller för borttransport av sådant avfall.
 
Det finns olika skäl till att ett visst avfall klassas som farligt: att avfallet är explosivt, brandfarligt, frätande, hälsoskadligt, smittförande eller giftigt för miljön. Exempel på farligt avfall är spilloljor, oljefilter, lösningsmedelsrester, kylarvätskor, batterier och lysrör.
 

Uppläggning av massor

Jord- och schaktmassor, sten och grus räknas i de flesta fall som avfall om det "blir över" vid ett vägbygge, ledningsgrävning och så vidare. Om du vill använda sådana massor måste du i många fall anmäla detta till miljö- och byggavdelningen.
 
När ska man anmäla?
Det kan vara svårt att avgöra när anmälan krävs då det är risken för förorening som avgör. Hör gärna av dig i god tid så kan du få hjälp och råd.
 
Regler:

  • Om föroreningsrisken bedöms som ringa ska en anmälan lämnas till miljö- och byggkontoret.
  • Om föroreningsrisken bedöms som mer än ringa ska man söka tillstånd hos Länsstyrelsen.
  • Om du vill fylla igen myrhål eller områden som är vattenfyllda ska det anmälas till Länsstyrelsen.
  • Om det inte finns någon föroreningsrisk krävs ingen anmälan men det kan ändå behövas marklov, samråd med Länsstyrelsen (angående förändring av naturmiljön) och/eller strandskyddsdispens.
Publicerad 2013-01-10

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris