Här är du:

Mat och restaurang

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för att beräkna livsmedelsföretagarens årliga avgift som kommer att börja gälla 2013 i Ovanåkers kommun. Alla livsmedelsverksamheter kommer att klassas om till den nya modellen under året.

Livsmedelsföretagaren har ansvaret för att livsmedlen är säkra, rätt märkta och att de kan spåras framåt och bakåt i hanteringen. De nya reglerna är mer inriktade på de mål som ska uppnås och ger företaget möjlighet att välja olika vägar för att uppnå god livsmedelssäkerhet.

Registrera eller godkänna en livsmedelsanläggning

För vissa företagare räcker det med att registrera anläggningen hos miljö- och byggnämnden. Andra företag måste få sin anläggning godkänd innan den får tas i bruk.

Viktigt med egenkontroll

Stor vikt läggs vid företagens egenkontrollssystem. Företagaren ska i sin verksamhet analysera riskerna som kan påverka livsmedlen och använda goda säkerhetsrutiner.

Miljöavdelningens kontroll 

Genom att besöka verksamheterna, ta prover, ställa krav och ge information arbetar miljö- och byggnämnden för att kunden ska få "säkra" livsmedel. 

Miljö- och byggnämnden kontrollerar också bland annat att märkningen stämmer, att egentillsynen fungerar, att temperaturen i kylar och frysar hålls, att hygienen i lokalen är bra och att utrustning, redskap och hantering är säkra. Ytorna i en livsmedelslokal ska vara hela och lätta att rengöra.

Miljö- och byggnämnden godkänner och registrerar dessutom lokaler där livsmedelsverksamheter startas.  

Avgifter för livsmedelskontroll

De risker som finns i en livsmedelsverksamhet avgör hur stor årsavgiften blir.

Ny modell för beräkning av årlig kontrolltid

Livsmedelsverket har kommit med en ny modell för att beräkna kontrolltiden. Den nya modellen kommer att gälla från 2013 i Ovanåkers kommun. Den består nu av tre delar istället för två. Risk-, informations- och erfarenhetsmodulen. Riskmodulen ligger till grund för vilken risk och hur stor produktion verksamheten har, informationsmodulen reglerar ett kontrolltidstillägg beroende på vilken märkning verksamheten gör och erfarenhetsklassen placerar anläggningen i en erfarenhetsklass. Den sammanlagda klassningen av modulerna ger en kontrolltid.

Livsmedelsföretagaren kan minska kontrollavgiften

Hur bra företaget hanterar sina risker, påverkar hur mycket offentlig kontroll som kommer att behövas och det påverkar i sin tur företagets kostnader för kontrollen. 

Genom bra egenkontroll kan företagaren minska kostnaderna för den offentliga kontrollen.

Kommunen är skyldig att ta betalt

Kommunen är skyldig att ta ut en avgift för den offentliga foder- och livsmedelskontrollen.

Full kostnadstäckning för kontrollen

Livsmedelskontrollen ska finansieras fullt ut via avgifter. Avgifterna får inte överstiga de kostnader som myndigheten har för kontrollen.

Publicerad 2016-02-03

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris