Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Ägarbyte

Om verksamheten byter ägare ska anläggningen registreras eller godkännas på nytt, eftersom godkännandet eller registreringen är knuten till företagaren.

Livsmedelsföretagaren är skyldig att upplysa miljö- och byggavdelningen om betydande ändringar i verksamheten eller om verksamheten upphör. Med betydande ändringar avses t.ex. ägarbyte, ombyggnationer, förändringar i sortiment eller tillverkningssätt, nya processer och större förändringar i produktionsvolym.

Det är förbjudet att starta verksamhet innan nye ägaren samt lokalen har registrerats hos miljö- och byggavdelningen. En anmälan om registrering ska ha inkommit till miljö- och byggavdelningen senast 14 dagar innan den nya ägaren får överta verksamheten.

Ändringar i verksamheten

Anmäl i god tid till miljö- och byggavdelningen innan du gör en betydande ändring i verksamheten eller om verksamheten upphör. Med betydande ändring menas att:

  • Verksamheten ändras.
  • Företaget byter ägare.
  • Nya processer används.
  • Anläggningen byggs om.
  • Sortiment och tillverkningssätt ändras.
  • Större förändringar av produktionsvolymen.
Publicerad 2016-02-03

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris