Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller utgör annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
 
Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, och som inte tidigare anmälts till miljö- och byggnämnden, ska anmälas till nämnden minst sex veckor innan verksamheten startar.

Anmälan skickas till:
Ovanåkers kommun
Miljö- och byggavdelningen
828 80 Edsbyn

Verksamheter som kan vara anmälningspliktiga

Här är exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga. Ofta är det mängder av exempelvis kemikalier eller avfall eller andra mått som avgör om verksamheten blir anmälningspliktig.

 • fordonstvättar
 • billackeringar
 • avfallsanläggningar och upplag
 • laboratorier
 • asfaltverk
 • anläggningar för livsmedelstillverkning
 • bilskrotar
 • motorsportbanor
 • tvätterier
 • ytbehandling
 • vissa verkstäder
 • tillverkning av plastprodukter

Miljöfarliga verksamheter delas in i olika kategorier enligt förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Indelningen bygger på verksamhetens storlek och hur miljöstörande verksamheten bedöms vara.
 
A-verksamheter, tillstånd krävs från miljödomstolen (t.ex. kärnkraftverk och anläggningar för tillverkning av cement)
 
B-verksamheter, tillstånd krävs från länsstyrelsen (t.ex. krematorium och större avloppsreningsverk)
 
C-verksamheter, anmälan ska lämnas till miljö- och byggnämnden i kommunen (t.ex. bensinstationer och kemtvättar)

Alla verksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken ska upprätta ett egenkontrollprogram.

Publicerad 2016-02-03
Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
Skicka e-post

Miljöinspektör

Linda Landin
Tfn 0271-570 35Externa länkar

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris