Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Natur & vatten

För åtgärder som inte är tillståndpliktiga eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken gäller i vissa fall skyldighet att anmäla åtgärden för samråd.

Samråd


Av miljöbalkens 12 kap. 6 §länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster framgår att skyldighet att göra en anmälan gäller för den som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön. Anmälan för samråd ska göras till länsstyrelsen, utom i de fall då det rör sig om skogsbruksåtgärder, då anmälan i stället görs till skogsvårdsstyrelsen. Även i tveksamma fall bör en anmälan göras.

Samrådplikten kan t.ex. gälla:

 • Vägar och broar (anläggning, ändring, större underhållsåtgärder)
 • Husbehovstäkter
 • Ekonomi- och andra byggnader utanför område med detaljplan
 • Ledningar, luft- mark-, rör-
 • Sprängning, borrning, schaktning och markavtäckning
 • Uppläggning av massor, utfyllnad av mark
 • Rensning av vegetation i sjöar och vattendrag, rensning av diken
 • Organiserat friluftsliv
 • Tävlingar som berör känslig natur
 • Vandrings- och kanotleder 
 • Master 
 • Skyltar
 • Vindkraftverk under 125 kW
 • Golfbanor, skidbackar, campingplatser o.dyl.
 • Energiskogsodling
 • Avverkning av grova träd t.ex. i ängs- och betesmarker
 • Ta jordbruksmark ur jordbruksproduktion 12 kap. 9 §

Text

Publicerad 2016-02-03

Kontakt

Miljö- och byggchef

Åsa Törngren
Tfn 0271-570 42
Mobil 070-588 99 65

Miljöinspektör

Linda Landin
Tfn 0271-570 35


Externa länkar

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris