Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Parkering & Skyltning

Parkering
Om du vill anlägga en parkeringsplats i anslutning till din verksamhet, kontakta Leif Elvsén.

Skyltning
För att sätta upp en skylt eller ljusanordning krävs bygglov enligt plan- och bygglagen.

Skyltar ska dels anpassas till byggnadens krav från arkitektonisk synpunkt dels stämma in på den aktuella platsen. Skyltar ska inte heller skymma fasaddetaljer eller klä in hela fasadpartier. Särskilda restriktioner gäller för skyltar på kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Plan- och bygglagen ger kommunerna stort inflytande över den egna miljön. Bedömningarna ska ta hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall.

Vägverket ger tillstånd till väganvisning längs större vägar (deras vägnät).

Läs mer om skyltning.

Torghandel
För information om hur du går tillväga och anvisningar om var i kommunen du får bedriva gatuförsäljning, kontakta Klas-Åke Säll.

Publicerad 2017-10-12
Kontakt

Torghandel, uppställningsplatser


Klas-Åke Säll
Tfn 0271-570 64

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris