Här är du:

Avfall & renhållning

Renhållning och avfall omfattar alla invånare i kommunen. Bollnäs Ovanåkers Renhållning AB, BORAB, driver avfallsanläggningen på Sävstaås. Det är ett kommunalt företag och ägandet är fördelat mellan Bollnäs (2/3) och Ovanåker (1/3). Anläggningen är godkänd av miljödomstolen.

BORAB arbetar för att minska avfallet och främja återvinning. Källsortering i hemmet är väldigt viktigt för att spara på natur och miljö.

Borab

Till Borab ska du vända dig om du har frågor om avfallshantering, återvinningscentraler, sopbehållare, fakturan eller om du vill beställa hämtning av grovsopor.

Borab har anlitat Suez till att sköta om tömning av sopkärl och hämtning av grovsopor.

FTI

Till FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) ska du vända dig om du har frågor, synpunkter eller åsikter om återvinningsstationerna. Det kan vara till exempel att det är stökigt vid någon station eller att någon behållare är full. Klicka här för att lämna synpunkter till FTIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Återvinning

Tillväxten och konsumtionen i samhället ökar, liksom avfallsmängderna. Genom att sortera, hantera, behandla avfallet rätt kan vi bidra till ökad återvinnig och resursutnyttjande.

På BORABS webbplats kan du som bor i huslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller lägenhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster läsa mer om hur du kan ta till vara på ditt avfall.

Faktaruta

Papper
Det sparas 70% energi genom att framställa papper genom att använda gammalt papper jämfört med att använda ny träråvara. Omkring sju gånger kan papper återvinnas.

Plastförpackningar är vanligtvis gjorda av olja. För varje kilo plast som återvinns spar vi en liter olja och två kilo koldioxid. Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. Genom att lämna den till återvinning kan den istället bli en ny flaska, en diskborste eller ett staket.

Metallförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst. Genom att återvinna metall sparas stora resurser. När vi bryter ny metall är det bara en eller några få hundradelar av allt upptaget berg som blir metall. Varje år skapas därför 45 miljoner ton gruvavfall i Sverige, som måste deponeras på ett säkert sätt för att inte läcka farliga ämnen till miljön. Genom återvinning minskar det problemet.
Att återvinna metall sparar väldigt mycket energi. Det gäller särskilt aluminium, där vi sparar 95 procent av den energi som annars behövs för att göra helt nytt aluminium. Återvinning av stål, som används i exempelvis konservburkar, sparar 75 procent av energin jämfört med produktion från järnmalm.

Glasförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvalitén försämras. Då sparas råvaror som sand, soda och kalk, råvaror som finns i begränsad mängd. Det går också åt mindre energi för att återvinna glas än att göra nytt glas.


Publicerad 2016-05-04
Dela
Kontakt

Kundtjänst BORAB

Tfn 0278-255 22
Kundtjänst

Återvinningscentraler


Borablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tfn 0278-255 22

Återvinningsstationer

FTI - Förpacknings- och tidningsinsamlingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Servicetelefon 0200-88 03 11

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris