Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Avfallsplan 2015-2020

Från 2015 har Ovanåker en ny avfallsplan. Planen är framtagen i samarbete med BORAB och övriga Hälsingekommuner och gäller under perioden 2015-2020. Planen ska vara ett verktyg för att förbättre miljön i riktning mot ett hållbart samhälle.

Planen och tillhörande underlag:

Strategier och målPDF - Redogör för vad kommunen prioriterar och avser att arbeta med under planperioden. Strategier och mål fastställs i kommunfullmäktige att gälla under vald planperiod.

ÅtgärdsprogrammetPDF - Anger de specifika åtgärder som varje berörd aktör har till uppgift att genomföra under perioden för att målen ska kunna nås.

UnderlagPDF - Behandlar de ramverk som är styrande för avfallsplaneringen; EU:s ramdirektiv för avfall, de nationella miljömålen, den nationella avfallsplanen samt övrigt nationellt regelverk. Underlaget behandlar också framtidstrender, en utvärdering av föregående avfallsplaneperiod och det som framkommit vid olika samråd under planprocessen.

Sammanfattande tabellPDF - För remiss och utställning

Vad är en avfallsplan?PDF


Publicerad 2016-11-18

Kontakt

VA-ingenjör

Johan Olanders
Tfn 0271- 570 00 (vx).

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris