Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Nedgrävning av djur

Det är olika regler för att få gräva ned ett husdjur beroende på vad det är för djur.

Sällskapsdjur

Hund, katt, m.fl. får grävas ner på egen fastighet utan tillstånd.

Hästar

Förutsättningarna är att hästen inte har dött av någon smittsam sjukdom och att miljö- och byggavdelningen godkänt platsen.

Platsen ska väljas så att det inte finns risk för förorening av grundvatten eller annat vattenområde. Gropen ska vara minst 3 meter djup. Avståndet från gropens botten till grundvattenytan eller berg ska vara minst 1 meter. Om gropen måste göras grundare behövs täckning med jordmassor så att kroppen täcks av minst 2 meter massor. Täck gärna över med sten/stenblock så att djur hindras från att gräva upp den döda hästen.
 
Platsen får inte ligga uppströms dricksvattentäkt.

Övriga tamdjur

Alla andra tamdjur — kor, grisar, höns m.fl. ska transporteras till godkänd anläggning för destruktion. Transportören ska vara registrerad hos länsstyrelsen.

Publicerad 2016-02-03
Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
Skicka e-post


Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45

Externa länkar


Blanketter


Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris