Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Anmälan

En anmälan krävs vanligtvis för:

  • Åtgärder som påverkar en byggnads bärande delar.
  • Rivning av huvudbyggnad utanför detaljplanelagt område.
  • Avsevärt ändrad planlösning i en byggnad.
  • Installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation och vatten- och avlopp.
  • Åtgärder som påverkar en byggnads brandskydd.
  • Underhåll av en byggnad med särskilt bevarandevärde.
  • Nybyggnad eller ändring av ett vindkraftverk.
  • Uppförande av ett Attefallshus 25 kvm.
  • Tillbyggnad av ett bostadshus 15 kvm.
  • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Kontakta någon av handläggarna på kommunens byggavdelning om du är osäker eller vill veta mer.

Anmälningshandlingar

Anmälningsblankett
Kontrollplan / rivningsplan
Ritningsunderlag vid behov

Ytterligare handlingar kan behövas för handläggning av ditt ärende t.ex. brandskyddsdokumentation, konstruktionsberäkningar, energibalansberäkningar, bullerberäkningar, trafikutredning, verksamhetsbeskrivning, yttrande från arbetstagarrepresentant osv.

Handlingarna skickas till:
Ovanåkers kommun
Miljö- och byggavdelningen
828 80 Edsbyn

Kontrollplan​

Förslag till kontrollplan ska alltid lämnas in med din anmälan. Behövs det en kontrollansvarig så ska den personen biträda byggherren med att upprätta förslag till kontrollplan. I kontrollplanen anges och kontrolleras att samhällets krav på byggnadens tekniska egenskaper uppfylls. OBS! Läs mer om särskild kontrollplan för eldningsanläggningar i anmälningsblanketten.

Energifrågor:
Vill du ha rådgivning eller hjälp med energifrågor så kan du kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare Fia Johannessen på tfn: 0271-57026, e-post: Fia Johannessen

Publicerad 2017-10-02
Kontakt

Bygglovshandläggare

Mimmi Göllas
Tfn. 0271-570 54

Sindre Dahlkvist
Tfn. 0271-570 43

Telefontider bygglovshandläggare tisdag, onsdag och torsdag kl.13-16.

Miljö- och byggavdelningen

Ovanåkers kommun
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
Fax 0271-573 72
Skicka e-post

Blanketter

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris