Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Avgifter

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) har kommunen rätt att ta ut en avgift för t.ex. prövning av bygglov, förhandsbesked, rivningslov, marklov och anmälan. I samband med beslut i alla ärenden skickas det ut en faktura. Avgiften är baserad på åtgärdens omfattning och varierar. Taxan är fastställd och beslutad av kommunfullmäktige.
 
Beräkningsunderlaget för bygglov är främst baserat på storleken men även på andra faktorer t.ex. grannhöranden, omfattning, avvikelser från detaljplanen, kulturvärde, ändrad användning, tidsbegränsade bygglov m.m.

Exempel på cirkapriser
Tillbyggnad av bostadshus i en våning under 50 kvm4 500 kr
Tillbyggnad av bostadshus 50-129 kvm8 900 kr
Nybyggnad av fritidshus 50-129 kvm9 000 kr
Komplementbyggnad under 50 kvm2 300 kr
Komplementbyggnad 50-129 kvm5 000 kr - 8 000 kr
Nybyggnad av bostadshus under 200 kvm13 000 kr
Anmälan om eldningsanläggning890 kr
Publicerad 2014-05-07
Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Ovanåkers kommun
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
Fax 0271-573 72
Skicka e-post

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris