Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Bygglov

I bygglovet prövas en byggnads eller anläggnings placering och utformning. Miljö- och byggnämnden prövar bl.a. om byggprojektet är lämpligt med hänsyn till landskaps- och stadsbild eller om det medför fara eller betydande olägenhet för grannar.

Kravet på bygglov varierar därför i plan- och bygglagen med hänsyn till byggnaders och andra anläggningars påverkan på omgivningen.

Vad och hur du får bygga bestäms i detaljplan eller områdesbestämmelser för det område du bor i. Bland detaljplaner och kartor över samlad bebyggelse kan du se om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område, och vilka bestämmelser som gäller för din fastighet.

Detaljplaner

Områdesbestämmelser

Vissa fastigheter är även klassade som kulturhistoriskt värdefull mark och utökad bygglovsplikt kan råda fastän fastigheten inte ligger inom detaljplan.

Publicerad 2017-09-13
Kontakt

Bygglovshandläggare

Mimmi Göllas
Tfn. 0271-570 54

Sindre Dahlkvist
Tfn. 0271-570 43

Telefontider bygglovshandläggare tisdag, onsdag och torsdag kl.13-16.

Miljö- och byggavdelningen

Ovanåkers kommun
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
Fax 0271-573 72
Skicka e-post

Blanketter

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris