Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Bygglovsbefriade åtgärder

För en- eller tvåbostadshus gäller följande bygglovsbefrielse inom detaljplan, inom sammanhållen bebyggelse eller utanför detaljplan

OBS! Vissa åtgärder kräver en anmälan.​

Inom detaljplan

 • Uppföra friggebodar i bostadshusets omedelbara närhet om byggnadernas sammanlagda byggnadsarea inte är större än 15 kvm. Max taknockshöjd är 3 meter. Granne ska godkänna placering närmare än 4,5 meter till fastighetsgräns
 • Uppföra mur eller plank om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter, inte sträcker sig mer än 3,6 meter ut från huset, granne ska godkänna placering närmare än 4,5 meter till fastighetsgräns.
 • Anordna skärmtak, förutsatt att skärmtaken inte är större än totalt 15 kvm, granne ska godkänna placering närmare än 4,5 meter till fastighetsgräns.
 • Uppföra ett Attefallshus. Kräver en anmälan. Läs mer om Attefallshusöppnas i nytt fönster
 • Göra en tillbyggnad av ett bostadshus på 15 kvm. Kräver en anmälan. Läs mer om vad som gäller för tillbyggnaden.öppnas i nytt fönster
 • Takkupor. Kräver oftast en anmälan. Läs mer om vad som gäller för takkuporöppnas i nytt fönster
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Kräver en anmälan. Läs mer om vad som gäller för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.öppnas i nytt fönster

Miljö- och byggnämnden kan pröva frågan om att bygga närmare än 4,5m om granne inte godkänner.

Inom sammanhållen bebyggelse

 • Alla åtgärder som får göras inom detaljplan får göras inom sammanhållen bebyggelse.
 • Ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk och jämförlig näring om hela byggnaden är till för näringen, granne ska godkänna placering närmare än 4,5 meter till fastighetsgräns. 
 • Ligger din fastighet inom område för sammanhållen bebyggelse beslutat av miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-11 så gäller inte den "utökade" bygglovsbefrielsen för åtgärder utanför detaljplan. Kontakta bygglovshandläggare för mer information.

Utanför detaljplan

 • Alla åtgärder som får göras inom detaljplan får göras utanför detaljplan.
 • Ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk och jämförlig näring om hela byggnaden är till för näringen, granne ska godkänna placering närmare än 4,5 meter till fastighetsgräns. 
 • Komplementbyggnad i omedelbar närhet till bostadshuset. Policy: högst 50% av huvudbyggnadens area, dock högst 40 kvm till traditionell huvudbyggnad och 50 kvm till en större mangårdsbyggnad med ladugård. Granne ska godkänna placering närmare än 4,5 meter till fastighetsgräns.
 • Liten tillbyggnad av bostadshuset. Policy: högst 50% av huvudbyggnadens byggnadsarea, dock högst 30 kvm för 1-plan och 20 kvm för 2-plan.
 • Mur/plank i omedelbar närhet till bostadshuset. Granne ska godkänna placering närmare än 4,5 meter till fastighetsgräns.

Miljö- och byggnämnden kan pröva frågan om att bygga närmare än 4,5m om granne inte godkänner.

OBS! Även om ett byggnadsverk inte kräver bygglov så kan det ändå krävas en dispens från strandskyddet. Inom detaljplan är strandskyddet oftast upphävt.

Publicerad 2014-08-01
Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Ovanåkers kommun
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
Fax 0271-573 72
Skicka e-post

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris