Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Försäkring och skydd

Färdigställandeskydd

F.r.o.m 1 juni 2014 så har lagen om byggfelsförsäkring upphävts. Lagen om färdigställandeskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster gäller för ärenden efter den 1 juni 2014.

Färdigställandeskydd ska finnas vid:
1. Nybyggnad av bostäder
2. Tillbyggnad av bostäder (vid behov)
3. Anmälningspliktiga åtgärder (vid behov)

Kravet på färdigställandeskydd gäller då en näringsidkare ska utföra arbetet, inte om man som byggherre utför byggnationerna åt sig själv.

Färdigställandeskydd krävs som oftast då en entreprenad överstiger 10 prisbasbelopp (2014: 440 000 kronor). Det innebär att för större byggen kan det krävas färdigställandeskydd för flera olika entreprenader i projektet. När det krävs ett färdigställandeskydd ska bevis om ett sådant visas upp för byggnadsnämnden innan startbesked får lämnas. Det är byggherren dvs. konsumenten som ska se till att skyddet finns om det krävs enligt lagen om färdigställandeskydd.

Motsätter sig byggherren miljö- och byggnämndens beslut om krav på färdigställandeskydd så har byggherren möjlighet att överklaga ett nekat startbesked till länsstyrelsen.

Vem ser till att dessa regler följs?

Enligt plan- och bygglagen (PBL) är det byggherren som har det fulla ansvaret för att lagar och regler efterlevs. När du låter uppföra ett småhus på entreprenad eller själv bygger är det du som är byggherre, även om du är lekman på området. Det är därför mycket viktigt att du innan du sätter igång, tar reda på vilka regler som gäller. Du har bl.a. ansvaret för att huset har de tekniska egenskaper som krävs och att alla nödvändiga tillstånd finns.

Publicerad 2014-07-30
Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Ovanåkers kommun
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
Fax 0271-573 72
Skicka e-post

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris