Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Överklagande

Om du vill överklaga ett beslut av miljö- och byggnämnden ska skrivelsen skickas till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen, 828 80 Edsbyn, senast inom tre veckor efter att beslutet har mottagits. Skrivelsen ska ange skälen för överklagandet och vara underskriven.

Miljö- och byggnämnden skickar sedan vidare beslut och ditt överklagande till länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen (MMD)

MMD:s beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD).
OBS! För att kunna överklaga till MÖD krävs prövningstillstånd.

Ett beslut i MÖD är i de flesta fall inte överklagningsbart. I mycket sällsynta fall så kan deras beslut vara överklagningsbart till Högsta Domstolen (HD) om det t.ex. kan vara av betydande prejudikatintresse för hela riket, eller att ett grovt fel i tidigare domstolsprövning har begåtts. 

Publicerad 2014-08-08
Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Ovanåkers kommun
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
Fax 0271-573 72
Skicka e-post

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris