Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Ritningar

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. När det gäller enklare ritningar kan du själv göra en ritning, men i andra fall är det bra att anlita en fackman som kan hjälpa till med mer än att få det att se snyggt ut, till exempel med ett hus som passar in på just din tomt eller att hitta effektiva lösningar för husets energiförsörjning.

Ritningarna ska bestå av:

  • Plan- och fasadritning som visar det som ska byggas. Om det är en tillbyggnad ska också den befintliga byggnaden vara med. Planritningen visar byggnaden avskuren ca 1m från golvet så att dörrar, fönster och rum finns tydligt angivna. Fasadritningen visar husets ytterväggar i alla väderstreck. Ritningarna görs i skala 1:100 och lämnas lämpligen in i A4 eller A3-format. 
  • Situationsplan som visar byggnadens placering på tomten. På situationsplanen anges tydligt vad ansökan avser, hur det är tänkt att schaktas eller fyllas ut, mm. På situationsplanen ska alla byggnader som finns på fastigheten redovisas, samt även grannars byggnader som kan beröras av er åtgärd. Berörda byggnader hos grannar är främst de som ligger inom 4,5 m från gemensam tomtgräns. Situationsplanen görs i skala 1:500 eller 1:1000 beroende på hur stor fastigheten är. Beroende på ärendets storlek och art, ställs olika krav på vilket kartunderlag som ska användas till situationsplan. Ett beviljat bygglov kan upphävas om underlaget som lämnades in var ofullständigt. Miljö- och byggkontoret hjälper dig tillrätta med vilket underlag som behövs.

I vissa fall kan ett foto komplettera eller till och med ersätta en planritning,  till exempel vid en befintlig stuga som ska flyttas till fastigheten. Måttangivelser och den nya byggnadens läge ska framgå av situationsplanen. Även vid tillbyggnader kan foton räcka för att visa hur huset ser ut före tillbyggnaden, måtten ska då framgå av situationsplanen. Bedömningar görs från fall till fall.

Alla ritningar lämnas in på vitt ej rutat papper. Använd alltid linjal.

Publicerad 2016-11-11
Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Ovanåkers kommun
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
Fax 0271-573 72
Skicka e-post

Karttekniker

Marit Andersson
Tfn 0271-570 49

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris