Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Rivnings- & marklov

Rivningslov

Rivningslov krävs för att riva byggnader eller delar av byggnader inom område med detaljplan eller i vissa fall med områdesbestämmelser. Rivningslov behövs dock oftast inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov. För rivningslov används samma ansökningsblankett som för bygglov.

Rivningslovet ska innehålla en rivningsplan där det anges hur allt material från den rivna byggnaden ska tas om hand. Framför allt gäller det bostadshus där det finns en mängd olika material i väggar, tak, golv, ledningar, isolering osv. Flera av materialen kan vara miljöfarligt avfall som ska tas om hand på ett adekvat sätt.

Blankett för ansökan om rivningPDF

Förslag på rivningsplanWord

Marklov

Marklov behövs för schaktning eller fyllning för att avsevärt ändra markens höjdläge inom område med detaljplan. Det kan även behövas marklov för trädfällning eller skogsplantering i ett sådant område. Motsvarande krav kan gälla inom område med områdesbestämmelser.
 
I plan- och bygglagen 9 kaplänk till annan webbplats, finns ytterligare information om åtgärder som kräver lov

Blankett för ansökan om marklovPDF

Publicerad 2017-09-13
Kontakt

Bygglovshandläggare

Mimmi Göllas
Tfn. 0271-570 54

Sindre Dahlkvist
Tfn. 0271-570 43

Telefontider bygglovshandläggare tisdag, onsdag och torsdag kl.13-16.

Miljö- och byggavdelningen

Ovanåkers kommun
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
Fax 0271-573 72
Skicka e-post

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris