Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Bygglov i närheten av väg

Av trafiksäkerhetsskäl finns det flera bestämmelser som reglerar byggnader och anordningar nära väg.

Anslutning till allmän väg

Anslutning till allmän väg kräver tillstånd enligt väglagen hos Vägverket Region Mitt. Ansökningsblankett finns hos trafikingenjörerna på lokalkontoret i Gävle.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägverket eftersträvar att antalet anslutningar till allmänna vägar begränsas. Enskilda fastigheter bör om möjligt dela på samma utfart.

Byggnader och anordningar nära väg

Vägområdet består av mark som tagits i anspråk för väganordning. Åtgärder inom vägområdet fordrar tillstånd av vägverket (§§43, 44 Väglagen)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säkerhetszon

Området närmast vägbanan utgörs av en säkerhetszon. Där ska det inte finnas några fysiska hinder vid avkörning. Nya byggnader och andra föremål som inte ger efter när man kör på dem ska därför placeras utanför säkerhetszonen. Säkerhetszonens bredd kan variera beroende på utformningen på sidoområdet och tillåten hastighet på vägen.

Byggnadsfritt avstånd

Åtgärder utanför detaljplanelagt område och som inte kräver bygglov enligt plan- och bygglagen, kan behöva tillstånd enligt väglagen från länsstyrelsen. Utanför säkerhetszonen finns ett byggnadsfritt avstånd på 12, 30 eller 50 meter. Länsstyrelsen beslutar om vilket byggnadsfritt avstånd som gäller för respektive väg.

Skyltar

Det krävs bygglov för att sätta upp eller väsentlig ändra skyltar eller ljusanordningar om dessa befinner sig i ett område som omfattas av en detaljplan. Vissa undantag finns för mindre obelysta skyltar, kontakta miljö- och byggavdelningen för mer information.

För skyltar utanför detaljplanerat område krävs det som oftast inte bygglov, men det kan istället krävas tillstånd från länsstyrelsen, Trafikverket eller polismyndigheten.

OBS! markägaren ska alltid godkänna placering av skyltar på dennes mark. På allmänna platser som gator och torg är kommunen oftast markägare.

Miljö- och byggnämnden håller på att arbeta med att upprätta ett skyltprogram för Ovanåkers kommun som ska underlätta i handläggningen och bedömningen av skyltning i kommunen. Syftet med ett skyltprogram är att det ska skapa en väl genomtänk och estetiskt tilltalande skyltning som hjälper oss att skapa attraktiva och inbjudande miljöer som vi trivs att vistas i, och som skapar ett kommersiellt värde.

Viktigt att tänka på vid skyltning är:

  • Skylten bör vara placerad i direkt anslutning till verksamheten
  • Skylten ska underordna sig stads- och landskapsbilden
  • Användade av lämpligt material, form, färg, ljussättning och dimensioner
  • Lätt att förstå, tydligt budskap
  • Monterad på ett säkert sätt
  • Upprepad skyltning bör undvikas
  • Inte skymma andra skyltar eller byggnaders fasaddetaljer
  • Inte innebära fara för omgivningen eller trafikfara


Publicerad 2017-09-13
Kontakt

Bygglovshandläggare

Mimmi Göllas
Tfn. 0271-570 54

Sindre Dahlkvist
Tfn. 0271-570 43

Telefontider bygglovshandläggare tisdag, onsdag och torsdag kl.13-16.

Miljö- och byggavdelningen

Ovanåkers kommun
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
Fax 0271-573 72
Skicka e-post

Externa länkar

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris