Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor om bygglov och bygganmälan.

Hur får jag tag i blanketter?
Svar: Blanketter kan du beställa hos miljö- och byggavdelningen på tfn 0271-570 00 vx eller ladda ner från kommunens hemsida.
  
När behöver jag bygglov?
Svar: Plan- och bygglagen 9 kap och plan- och byggförordningen 6 kap behandlar alla åtgärder som kräver bygglov.

När behöver jag göra en anmälan?
Svar: Kraven på anmälningsplikt hittar du i plan och byggförordningen 6 kap. Kontakta någon utav våra bygglovhandläggare om du är osäker.

När får jag mitt bygglov?
Svar: Snabbaste handläggningen får du om kompletta handlingar inlämnas och under förutsättning att bygglov kan beviljas. Räkna också med längre handläggningstid under perioden våren och sommaren.
 
Kan jag börja bygga när jag fått bygglov? Vad innebär anmälan?
Svar: Nej! Du får inte påbörja åtgärderna utan ett startbesked. För enklare ärenden så utfärdar miljö- och byggnämnden startbeskedet i samma beslutshandling som bygglovet. Var noga med att kontrollera detta.
 
Vad kostar mitt bygglov och min anmälan?
Svar: Kostnaderna beräknas med kommunens taxa som grund, beslutad i kommunfullmäktige. Kontakta någon utav våra bygglovhandläggare om du vill veta mer.
 
Jag vill bygga ut mitt hus. Vad gäller?
Svar: Om du bor inom ett detaljplanelagt område reglerar planen vilka utbyggnadsmöjligheter som finns. Detaljplanerna finns utlagda på kommunens hemsida. Du får också information om ditt hus har ett kulturhistoriskt värde, vilket i så fall kan påverka hur en eventuell tillbyggnad bör se ut. När du känner till förutsättningarna för en tillbyggnad och har ytterligare frågor kan du beställa tid för rådgivning hos vår bygglovhandläggare. Vid detta rådgivningsbesök är det mycket värdefullt för handläggaren om du kan ta med ett eller flera fotografier över det befintliga huset med omgivningar.
 
Jag vill sätta upp en  "friggebod",  bygga ett tak över en uteplats/entré och sätta upp ett plank vid en uteplats.
Svar: Dessa åtgärder, som gäller för småhus och fritidshus, kallas populärt för "friggebodåtgärder" och de följer de särskilda regler som belyses här.öppnas i nytt fönster
 
Jag vill ersätta en befintlig byggnad med en ny likadan.
Svar: För den nya byggnaden krävs bygglov och anmälan. Inom detaljplanelagt område krävs normalt rivningslov och rivningsanmälan för att riva den befintliga byggnaden. Utanför detaljplanelagt område krävs endast rivningsanmälan. "Friggebodar" är undantagna dessa krav.
 
Jag vill endast ta upp en öppning i en vägg. Vad gäller då?
Svar: Bygglov krävs inte, men om väggen är bärande måste du göra en anmälan.
 
Hur tar jag reda på om en vägg är bärande?
Svar: Det är vanskligt att utifrån en ritning svara på om en vägg är bärande eller inte. För att vara säker måste en konstruktör titta på både vägg och ritning, eftersom man inte helt kan lita på att det är byggt efter ritningen.
 
Jag vill ta bort väggar som inte är bärande. Vad gäller då?
Svar: Om väggen inte är bärande och om du inte ändrar bostadens planlösning väsentligt krävs ingen anmälan. Varsamhet med byggnadens karaktärsdrag och andra värden ska alltid iakttas.
 
Måste jag söka bygglov för att sätta upp en skylt?
Svar: Ja, om det är inom detaljplanelagt område.
 
Jag vill installera en braskamin/kakelugn. Vad gäller då?
Svar: Se här.
 
Husets avloppsstammar måste bytas. Vad gäller då?
Svar: Om avloppsstammarnas läge, dimension eller material ändras och arbetet är av väsentlig omfattning måste du göra en anmälan.
 
Jag vill ändra användningen av en butikslokal till restaurang eller ett kontor till bostad. Vad gäller då?
Svar: Bygglov krävs i båda fallen och du måste också göra en anmälan för att redovisa de tekniska ändringarna och kompletteringarna som kan bli aktuella.

Publicerad 2014-10-10
Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Ovanåkers kommun
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
Fax 0271-573 72
Skicka e-post

Externa länkar

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris