Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Temperatur

Vilken temperatur man vill ha i sin bostad är individuellt. En del vill ha det svalt, andra vill ha det varmt. Om det blir för kallt eller för varmt kan det dock bli en olägenhet för människors hälsa. Om du känner att det är så i din bostad så kontakta i första hand din hyresvärd eller fastighetens ägare och i andra hand miljö- och byggavdelningen på Ovanåkers kommun.
 
Socialstyrelsen har allmänna råd om temperatur inomhus som beskriver vilka temperaturgränser som gäller för ett boende. Här kan du se vilka riktvärden och rekommendationer för temperatur som numera finns.

Indikerande mätning

EnligtFolkhälsomyndigheten bör en utredning om besvär ske i två steg. Först en indikerande mätning där luft och golvtemperatur samt eventuella drag kontrolleras. Om det visar sig att temperaturen faller utanför de värden som uppges här nedanför, eller om man kan känna drag, kan man gå vidare med en mer noggrann mätning.

  • Lufttemperatur: under 20 °C / Över 24 °C
  • Över 26 °C sommartid
  • Golvtemperatur: under 18 °C

Noggrann mätning

För att bedöma om temperaturen innebär olägenhet för människors hälsa, bör riktvärdena i tabellen nedanför användas.

Hänsyn bör även tas till: personer som är något känsligare än normalt på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder, hur utrymmet används och vistelsezonen.

Tabellen visar när det kan bedömas vara olägenhet för människors hälsa
 RiktvärdenRekommenderade värden
Operativ temperaturUnder 18°C (1)20-23°C (2)
Operativ temperatur, varaktigtÖver 24°C (3) 
Operativ temperatur, kortvarigtÖver 26°C (4) 
Skillnad i operativ temperatur uppmätt 0,1 m resp. 1,1 m över golv Inte mer än 3°C
Strålningstemperaturskillnad fönster - motsatt vägg Inte mer än 10°C
Strålningstemperaturskillnad tak - golv Inte mer än 5°C
Luftens medelhastighet Inte mer än 0,15 m/s (5)
Yttemperatur golvUnder 16°C (6)20-26 °C
(1 För känsliga grupper, 20 °C
(2 För känsliga grupper, 22-24 °C
(3 Under sommaren, högst 26 °C
(4 Under sommaren, högst 28 °C
(5 Vid inomhustemperatur över 24 °C kan högre lufthastigheter accepteras
(6 För känsliga grupper, 18 °C
Publicerad 2015-03-05
Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
Skicka e-post


Externa länkar

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris