Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Ventilation

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)


För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader ska byggnadens ägare se till att funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) utförs. Funktionskontroll ska normalt utföras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången eller vid ombyggnad av ett befintligt ventilationssystem. Befintliga byggnader utom småhus ska kontrolleras vid regelbundet återkommande besiktningar med intervaller som anges i Boverkets Författningssamling BFS 1994:40 och BFS 1999:25.
 
Industrins kontors- och personalutrymmen är inte undantagna från kontroll.
 
Miljö- och byggkontoret övervakar, på uppdrag av miljö- och byggnämnden, att ägare till byggnader i Ovanåkers kommun fullgör sina skyldigheter beträffande funktionskontroll av ventilationssystem.
 
Kontrollen utförs av sakkunnig kontrollant. Kontrollen ska utföras av kontrollant som har riksbehörighet eller lokalt godkännande av byggnadsnämnden.
 

Första besiktningen


Vid den första besiktningen ska följande kontrolleras:
  • Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med gällande föreskrifter.
  • Systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
  • Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dem som ska sköta systemet.
  • Systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Återkommande besiktning


Vid de återkommande besiktningarna ska kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk samt att kraven enligt punkterna 2-4 ovan är uppfyllda.
 
Tillräcklig ventilation är en förutsättning för god bostadsmiljö
 
Kontinuerlig ventilation ska finnas i samtliga byggnader. Lägsta godtagbara uteluftflöde är 0,35 l/s per kvm golvarea. Uteluftflödet för varje person bör minst vara 7 l/s. Bra ventilation är av stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Om ventilationen i en bostad understiger 0,5 omsättningar per timme kan detta betraktas som en olägenhet för människors hälsa.
Publicerad 2016-02-03
Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Tfn 0271-570 00 (vxl)
Skicka e-post

Externa länkar

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris