Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Bebyggelseinventeringar

Det här är två skrifter om bebyggelseinventeringar i Ovanåkers kommun, inklusive de delar av Alfta som tillhörde Bollnäs kommun på den tid då inventeringarna gjordes.
Syftet med inventeringen var att hitta viktiga historiska minnesmärken, miljöer och landskapspartier att bevara när efterfrågan ökade på exploateringar och ny bebyggelse. Arbetet är ett underlag för bedömningen i bygglovsärenden samt för den översiktliga fysiska planeringen.
Bebyggelseinventering Alfta
Alfta
Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund utförde under 1973 en kulturhistorisk byggnadsinventering i dåvarande Bollnäs kommunblock. Inventeringen gjordes som underlag för den dåvarande detaljplaneringen i kommunen. De byggnader som presenteras är en sammanställning av de objekt som ansågs mest angelägna att skydda, men är inte de enda med ett kulturhistoriskt värde.

Alfta - Bebyggelseinventeringar i g:la Bollnäs kommunPDF
Bebyggelseinventering Ovanåker
Edsbyn
Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund genomförde 1975-76 en kulturhistorisk byggnadsinventering i Ovanåkers kommun. Alfta socken inventerades inte eftersom det området inventerats 1973 genom Bollnäs kommun och finns redovisat i skriften här ovan. Byggnadsinventeringen var inriktad mot byggnader som hade sin tidstypiska karaktär bevarad. Sammanlagt registrerades och fotograferades cirka 530 fastigheter.

Ovanåkers kommun - Bebyggelseinventeringar i Ovanåkers kommunPDF

Publicerad 2016-09-12
Kontakt

Fysisk planerare

Bo Sundström
Tfn 0271-570 57

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris