Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser används inom begränsade områden som inte omfattas av detaljplan, för att t.ex. säkerställa syftet med översiktsplanen, riksintressen, för att reglera mark- och vattenanvändning samt bebyggelsemiljöns egenskaper och miljön. Det gäller framför allt befintlig bebyggelse.
Till skillnad från detaljplanen ger områdesbestämmelser inga formella byggrätter. Områdesbestämmelser har liksom detaljplan en bindande verkan för lov och tillståndgivning enligt vissa speciallagar. Områdesbestämmelser har antagits på grund av byarnas höga kulturella värde.

Byarna som omfattas av detta är:
Vängsbo byöppnas i nytt fönster,
Älvkarheds byöppnas i nytt fönster
Byarna norr om Alftaöppnas i nytt fönster

Hela inventeringsmaterialet finns på Riksantikvarieämbetets "Bebyggelseregister - kulturhistorisk bebyggelseinformation" Du når registret via Riksantikvarieämbetetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sökning kan ske på flera sätt, men sök lämpligen på Riksintressen, klicka vidare till Gävleborg/Ovanåker och sedan till Bygden norr om Alfta, Vängsbo eller Älvkarhed.

Publicerad 2016-09-12
Kontakt

Fysisk planerare

Bo Sundström
Tfn 0271-570 57

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris