Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Riksintressen

Riksintresse blev ett lagstadgat begrepp 1987. Ett riksintresse kan vara en väg eller järnväg, mineraltillgångar eller fiske. Mest gäller det bevarandeminnen som naturvård och kulturminnesvård, resurser med en knapp tillgång som man ska hushålla med.
Inom riksintresse har staten starkare ställning gentemot kommunen med möjligheter att ingripa om inte kommunen tar hänsyn till riksintresse i sin planering. Från kommunernas sida är höjd bygglovsplikt ett vanligt medel för att bevara riksintresse.

1987 påbörjade länsstyrelsen ett arbete med att sammanställa riksintressanta byggnader och områden. Följande skrift från 1996 är en sammanställning från det arbetet. De flesta riksintressena tillhör den öppna bygden med inägor, byar och gårdar. Många delar i landskapet som var kännetecknande för jordbruksbygd hade redan vid inventeringen 1987 vuxit igen, och det som främst bestämde urvalet riksintressen var bebyggelsen och kvaliteten hos de enskilda gårdarna.

Länsstyrelsens rapport
Kulturmiljövård (1996:8)PDFPublicerad 2016-09-12
Kontakt

Fysisk planerare

Bo Sundström
Tfn 0271-570 57

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris