Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Planer

På denna sida finner du information om kommunens planeringsarbete och olika projekt och planer som kommunen arbetar med.

Samhällsplanering

Begreppet samhällsplanering inrymmer olika sätt att planera och besluta hur vi vill att framtiden ska utformas i vårt samhälle.

Fysisk planering innebär all planering för mark- och vattenanvändningen i kommunen. Det handlar om att skapa en beredskap för kommunens utveckling vad gäller bebyggelse, vägar med mera, samt att garantera olika intressenter i samhället till insyn och påverkan.  

Planeringen i kommunen regleras i plan- och bygglagen (PBL) och sker genom översiktsplan, detaljplan eller områdesbestämmelser.

Publicerad 2016-10-07

Kontakt

Fysisk planerare

Bo Sundström
Tfn 0271-570 57

Strategisk planerare

Sofia Wetterholm
Tfn 0271-570 83

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris