Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Gällande planer

Här finner du de planer som används för fysisk planering och bygglovsprövning i Ovanåkers kommun.

Detaljplan

Detaljplan reglerar vad och var du får bygga på din tomt. En detaljplan består av en karta med tillhörande text som reglerar hur marken ska användas och hur miljön ska förändras eller bevaras. Planprocessen d.v.s att ta fram en detaljplan tar mellan 6-18 månader.

En detaljplan har en genomförandetid på minst fem år och högst 15 år. Under denna tid finns en garanterad rätt att bygga enligt planen. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla men kan ersättas, ändras eller upphävas. 

Områdesbestämmelser

De används inom begränsade områden som inte omfattas av detaljplan, för att t.ex. säkerställa syftet med översiktsplanen, riksintressen, för att reglera mark- och vattenanvändning samt bebyggelsemiljöns egenskaper och miljön. Det gäller framför allt befintlig bebyggelse.

Översiktsplan

Är en form av strategiskt styrdokument som ger en övergripande bild av hur samhället ska utvecklas. I översiktsplanen finns överväganden och rekommendationer inom olika temaområden och för utvecklingen inom de olika kommundelarna. För vissa delar finns fördjupade översiktsplaner. Planprocessen för att ta fram en översiktsplan tar ofta flera år.

Publicerad 2016-09-12
Kontakt

Fysisk planerare

Bo Sundström
Tfn 0271-570 57

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris