Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Vattenskyddsområden

Skyddsområden för vattentäkter är skyddszoner som ska förhindra att föroreningar kommer ner i de grundvattenströmmar som rinner till ett kommunalt dricksvattenuttag.

Skyddszonerna är satta efter geologiska undersökningar om hur grundvattnet rinner nere i berggrunden och i grusåsar. För boende inom vattenskyddsområden finns begränsningar för vilka verksamheter som får bedrivas.

Några exempel på verksamheter som begränsas är:

  • Värmepumpsanläggningar i berg
  • Anläggning av egen vattentäkt (alla boende inom vattenskyddsområden är inte anslutna till det kommunala vattnet), förbjudet inom inre skyddszon. Kan i särskilda fall få tillstånd inom yttre skyddszon
  • Oljecisterner, tätare kontrollintervall på oljetankar inom vattenskyddsområden och utökad anmälningsplikt
  • Användning av bekämpningsmedel

De största vattentäkterna i Ovanåkers kommun är Homna, som försörjer Edsbyns tätort med vatten, och Raskes i Runemo som försörjer Alfta. En del vattentäkter är mer sårbara än andra beroende på jordlager och berggrundsförhållanden. De flesta av kommunens vattentäkter ligger i grusåsar som är känsliga eftersom gruslager är mer genomsläppliga för föroreningar.

Vissa åtgärder inom vattenskyddsområde kräver tillstånd eller anmälan, kontakta ansvarig miljöinspektör.

För information om var vattenskyddsområdena i Ovanåkers kommun ligger, kontakta VA-chef eller ansvarig miljöinspektör.

Publicerad 2016-02-03
Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Tfn 0271-570 00 (vxl)
Skicka e-post


Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris