Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Hemtjänst

Du ska ha möjlighet att bo kvar i ditt eget hem även när dina behov av vardagshjälp ökar.

Du kan ansöka om stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma när du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller åldersförändringar, inte på egen hand klarar av din vardag. Du kan få hjälp med sådant som du inte klarar själv eller kan få hjälp med på annat sätt. Insatserna prövas individuellt utifrån dina egna förutsättningar.

Målsättningen med hjälpen är att du ska kunna leva ett oberoende liv. Det betyder att hjälpen ska utformas som en hjälp till självhjälp i största möjliga utsträckning. Ditt hem är en arbetsplats för oss. Ur arbetsmiljösynpunkt kan vi behöva anpassa din bostad.

Omvårdnad och service som kan ges:


Inom hemtjänsten vill vi att du ska känna trygghet, meningsfullthet, få livskvalitet och mötas med värdighet utifrån dina egna behov.

Så här ansöker du

Du kan ansöka om omsorg och hjälp i Ovanåkers kommun genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare. Du får sedan träffa en handläggare som utreder ditt behov av hjälp och beslutar om vilken hjälp du ska få.

Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas därför enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Här kan du läsa mer om sekretess och tystnadsplikt.

Du har alltid rätt att överklaga ett beslut

Om du har fått avslag på din ansökan  eller är missnöjd på annat sätt med ett beslut  så har du alltid rätt att överklaga beslutet. Här kan du läsa mer om överklagan av beslut.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar. Här kan du lämna dina synpunkter (beröm, klagomål, förslag, frågor). 

Publicerad 2016-09-13
Kontakt

Enhetschefer Alfta

Kicki Eriksson
Tfn 0271-571 28

Enhetschef Edsbyn

Karin Karlsson
Tfn 0271-571 17

Karin Jonsson
Tfn 0271-571 19

Biståndshandläggare

Tfn 0271-570 00 vx

Telefontid:
måndag, onsdag, torsdag och fredag kl.8.30-9.30

Anhörigsamordnare

Ewa Eliasson-Ring
Tfn 0271-571 01

Blanketter

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris