Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Valfrihet enligt LOV "lagen om valfrihet" inom hemtjänsten

Den som har hjälp från hemtjänsten kommer att få rätt att välja vem som ska utföra de hemtjänstinsatserna. Vill du bli den som erbjuder dessa insatser?

I september 2008 beslutade kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun att införa LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten. Detta innebär att brukaren ska kunna välja vem som ska utföra den hjälp som denne blivit beviljad.

Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika typer av insatser som beviljats efter brukarens behov. Målet med hemtjänst är att underlätta för brukaren att leva ett så självständigt liv som möjligt. Hemtjänst beviljas av biståndshandläggare. Hemtjänstinsatserna kan variera över tid och omprövas regelbundet.

När det finns privata utförare som uppfyller kraven i nedanstående förfrågningsunderlag och blivit godkänd kommer brukarna via brev att få information om detta. Brukarna ska då få välja vem de vill ha som utförare av deras hemtjänstinsatser. Om brukaren inte kan/vill välja kommer denne att få Ovanåkers kommun som utförare.

De som önskar bli godkända utförare av omvårdnad och service inom hemtjänsten ska leva upp till de krav och villkor som redovisas i nedanstående förfrågningsunderlag. De som blir godkända och ingår avtal med Ovanåkers kommun kommer att vara valbara alternativ för de brukare som har biståndsbeslut om hjälp i hemmet i form av hemtjänst. De som ansöker om att bli utförare av hemtjänstsinsatser i kommunen ska utföra både omvårdnads- och serviceinsatser. Förhoppningen är att de ska finnas minst en till utförare av hemtjänstinsatser i kommunen under hösten 2010.

Vid frågor och funderingar, kontakta verksamhetschef Urban Sundström, tfn 0271-574 06 eller på e-post till lov@ovanaker.se 

Du som är intresserad av att bedriva omvårdnadsarbete och service i Ovanåkers kommuns hemtjänst se vidare under nedanstående länkar.

Se fler alternativ för företag/personal inom hemtjänsten.

 

Publicerad 2014-06-11
Kontakt

Verksamhetschef


Urban Sundström
Tfn 0271-574 06

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris