Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Hur lång tid det tar innan jag får min hjälp (bistånd)?

Handläggning- och utredningstider fram till beslut

Enligt lag är vi skyldiga att ge dig en skyndsam handläggning av ditt ärende. Hur lång tid det tar att utreda ditt ärende beror dock på en mängd olika faktorer. Det beror bland annat på hur omfattande dina behov är, vilken grad av hjälp i hemmet du behöver eller om du är i behov av särskilt boende.

Handläggningstid för ärenden inom Socialtjänstlagen (SoL) kan variera på mellan
1-5 veckor, under förutsättning att korrekt underlag har lämnats till handläggaren. Ärenden som kräver mindre utredning kan vara klara på ett par dagar, exempelvis trygghetstelefon. Ärenden som gäller omfattande hjälp i hemmet eller särskilt boende kan ta längre tid.

Handläggningstid för ärenden inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan variera stort, beroende på ärendets omfattning och art. Dock ska handläggning enligt lag ske skyndsamt.

Vill du ansöka om stöd (insats), kontakta en biståndshandläggare genom kommunens växel 0271-570 00. Växeln kopplar dig vidare till rätt person.

Telefontider för kommunens biståndshandläggare:
Måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 8.30 - 9.30

Väntetid för hemtjänst

När du fått beslut om hemtjänst beviljat verkställs beslutet, i normalfallet inom två dygn.

Väntetid för särskilt boende

För den som har ansökt och fått beslut om särskilt boende är det oftast viktigt att få flytta in snarast. Därför försöker vi på alla sätt att göra väntetiden så kort som möjligt. Väntetiden räknas i antal dygn från dess att ansökan lämnats till biståndsenheten till dess att en plats kan erbjudas.

Du har alltid rätt att överklaga ett beslut

Om du har fått avslag på din ansökan  eller är missnöjd på annat sätt med ett beslut  så har du alltid rätt att överklaga beslutet. Här kan du läsa mer om överklagan av beslut.

Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas därför enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Här kan du läsa mer om sekretess och tystnadsplikt.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar. Här kan du lämna dina synpunkter (beröm, klagomål, förslag, frågor). 

Publicerad 2016-05-13

Kontakt

Biståndshandläggare

Tfn 0271-570 00 vx

Telefontider:
Måndag, onsdag - fredag
kl. 8.30 - 9.30

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris