Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Särskilt boende för äldre - Gruppboende

När insatser i hemmet inte längre räcker för dina behov kan gruppboende vara ett bra alternativ. Där finns tillgång till personal dygnet runt. Det finns flera olika gruppboenden i båda Alfta och Edsbyn.

Bostad i särskilt boende och insatserna som ges bedöms och beslutas utifrån dina behov. Du får hjälp med sådant som du inte klarar själv eller kan få hjälp med på annat sätt. Målsättningen med denna verksamhet är att den som är i stort behov av hjälp skall ha trygghet och ett bra liv.

I det särskilda boendet gäller samma regler och villkor som i kommunens övriga bostadsbestånd och du får ett eget hyreskontrakt.

Vad behöver jag ha med mig till ett särskilt boende?

Förutom säng är lägenheterna omöblerade. Uttag för TV och telefon finns, avgift för
telefon betalar du själv. Tv-licens ingår i huset. Möblerar lägenheten gör du själv beroende på vad du vill ha med dig.

Dagstidning - finns i sällskapsrummet.
Vi ser helst att du har max 500:- i fickpengar. Vi tar inget ansvar för pengar som förvaras i din lägenhet. Vi föredrar att dina utgifter faktureras.

Ta gärna kontakt med personalen på det särskilda boendet om du har funderingar över vad som är viktigt att ha med dig.

Bra att veta

Färdtjänst - söks hos kommunens färdtjänsthandläggare.
Hemförsäkring - du bör se över ditt försäkringsskydd.
Hjälpmedel - ordineras av kommunens arbetsterapeut.
Klädmärkning - vi är tacksamma om kläder, lakan mm är märkta med namn.
Läkarvård - landstingets patientavgift gäller.
Mantalsskrivning - det är viktigt att du skriver dig på din nya adress. Detta för att det ska fungera med sjukresor och färdtjänst.
Mediciner - apotekets avgiftssystem gäller.

Ekonomisk hjälp

Alla kommuninnevånare har rätt att söka ekonomiskt bistånd om man på grund av låg inkomst/pension inte har möjlighet att klara sin försörjning. Vänd dig till enhetschefen om du behöver hjälp med detta.

All vår personal har tystnadsplikt.

Valmöjlighet

Du får lämna önskemål om var du vill bo. Naturligtvis försöker vi alltid att tillgodose din önskan, men om det inte finns plats erbjuds du ett annat boende. 

Tillgänglighet för dig med någon form av funktionsnedsättning

Tillgänglighet är bra för alla, men absolut nödvändig om du har en funktionsnedsättning. Som funktionsnedsatt är det svårt att veta vilka platser som är tillgängliga och vilka som är besvärliga eller kanske omöjliga att besöka. Därför har Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun har tagit fram en tillgänglighetsguide som visar hur olika byggnader där vi bedriver vår verksamhet, ex. våra boenden och kontor, är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Guiden är tänkt att kunna vara en hjälp när man vill besöka olika platser.

Tillgänglighetsguiden planeras att byggas in på vår hemsida men tillsvidare
finns den att hämta och läsa i sin helhet här:

Socialförvaltningens tillgänglighetsguidePDF (reviderad juli 2014)


Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas därför enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Här kan du läsa mer om sekretess och tystnadsplikt.

Du har alltid rätt att överklaga ett beslut

Om du har fått avslag på din ansökan  eller är missnöjd på annat sätt med ett beslut  så har du alltid rätt att överklaga beslutet. Här kan du läsa mer om överklagan av beslut.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar. Här kan du lämna dina synpunkter (beröm, klagomål, förslag, frågor). 

Publicerad 2016-08-31
Kontakt

Förvaltningschef

Anette Forsblom
Tfn 0271-571 47

Verksamhetschef

Urban Sundström
Tfn 0271-574 06

Biståndshandläggare

Tfn 0271-570 00 vx
Telefontid: måndag, onsdag, torsdag och fredag kl.8.30-9.30

Blanketter

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris