Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Barn som far illa

Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden.

Anmäla till socialnämnden att ett barn far illa?

För att socialtjänsten ska få information om barn som de kan behöva hjälpa rekommenderas alla som misstänker att ett barn far illa att anmäla det till socialtjänsten.Om du vet eller misstänker att ett barn far illa ska du som samhällsmedborgare anmäla detta till oss på socialtjänsten.

Myndigheter som arbetar med barn och ungdomar samt myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att anmäla till socialnämnden om man får kännedom om att ett barn far illa. Det gäller även personal inom myndigheterna. Anmälningsplikten står i Socialtjänstlagen 14 kap 1 §.

En av dessa innebär att socialtjänsten ska prioritera dessa utredningar och arbeta särskilt skyndsamt. Bestämmelsen återfinns idag i 11 kapitlet 2 § socialtjänstlagen och brukar kallas fyramånadersregeln:
 
"Utredningen skall bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid."

Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas därför enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Här kan du läsa mer om sekretess och tystnadsplikt.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar. Här kan du lämna dina synpunkter (beröm, klagomål, förslag, frågor). 

Publicerad 2016-02-18
Kontakt

Socialsekreterarna

Tfn 0271-570 00 vx
Skicka e-post

Telefontid 

Måndag, onsdag-fredag 
kl 08:30-09:30

Verksamhetschef

Monica Liljemark
Tfn 0271-570 00 vx

Externa länkar

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris