Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning eller dödsboanmälan göras. Förutsättningar för att få göra en dödsboanmälan är att tillgångarna i dödsboet endast täcker kostnaden för begravning och de utgifter som uppkommit med anledning av dödsfallet.

Dödsboanmälan får inte ska om:

 • den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt
 • någon av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras
 • värderingsfrågorna är komplicerade eller när det behövs mer omfattande efterforskningar beträffande den avlidnes tillgångar
 • om det finns testamente eller äktenskapsförord

Om det råder tveksamheter ska en bouppteckning förrättas. Om den avlidne/avlidna var gift eller registrerad partner ska hans/hennes andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas.

Viktigt att tänka på

Viktigt att tänka på Du, som bouppgivare, ska känna till de faktiska förhållandena i dödsboet. Tillgångar och skulder ska vara kända till sina belopp. Meddela övriga dödsbodelägare att en dödsboanmälan görs, ni behöver vara överens om att du får föra dödsboets talan i samband med dödsboanmälan.

Tänk på att:

 • Om skulderna i boet överstiger tillgångarna, är begravningskostnaden en prioriterande kostnad och ska betalas före alla andra utgifter.
 • Finns autogiro ska dessa stoppas omgående
 • Begär anstånd hos fordringsägarna med att betala räkningar, cirka tre månader, till dess att utredning om dödsboanmälan är klar.

För att göra en dödsboanmälan behöver socialtjänsten följande uppgifter:

 • Dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket
 • Kopia av faktura för begravning och gravsten
 • Kopia av hyresavi och av fakturor/kvitton avseende kostnad för avveckling av dödsboet samt ev. övriga fakturor som avser utgifter som uppstått med anledning av dödsfallet.
 • Kontoutdrag från banker som visar saldot på dödsdagens datum samt in-/utbetalningar därefter (pension eller lön, kontanter)
 • Värdet av kapitalvaror t ex bil samt värde av lösöret
 • Saldobesked om tillgodohavande på förmåns- och betalkort (MedMera, ICA, OK etc)
 • Bouppteckningsintyg från försäkringsbolag om försäkring utfallit till dödsboet
 • Uppgift om överskjutande skatt
 • Eventuellt testamente

Bistånd till begravningskostnad och gravsten

När dödsboet saknar helt eller delvis tillgångar till begravningskostnaden/gravsten kan dödsboet söka ekonomiskt bistånd till dessa kostnader. Vid behov av ekonomiskt bistånd är det bra om dödsbodelägarna kontaktar kommunen innan beställning görs hos begravningsbyrå.

Biståndsnormen för begravning och gravsten är 50 % av gällande basbelopp. Basbeloppet för år 2015 är 44 500 kronor. Om kostnaderna för begravning/gravsten överstiger 22 250 kronor, inräknat de tillgångar som finns i dödsboet, är det dödsbodelägarna som står för överstigande kostnad.

Kontakt

Har du fråpgor eller vill få mer information? Ta då kontakt med oss på telefon 0271-570 00 vx. och be att få prata med en socialsekreterare angående dödsboanmälan.


Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar. Här kan du lämna dina synpunkter (beröm, klagomål, förslag, frågor). 

Publicerad 2015-12-03
Kontakt

Socialsekreterarna

Tfn 0271-570 00 vx
Skicka e-post

Telefontid 

Måndag, onsdag-fredag 
kl 08:30-09:30

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris