Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Ansökan om stödinsatser

Socialtjänsten ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden.

Om du ansöker om stödinsatser görs alltid en utredning. När en utredning görs samlas material in och det sker främst genom samtal mellan en socialsekreterare och dig. Ofta behöver även andra personer som känner barnet väl höras, t.ex. personal på förskola, skola eller barnavårdscentral. I utredningsarbetet har socialtjänsten barn och ungdomar i fokus.

Vi använder oss av BBIC (Barns Behov I Centrum) — ett system för att utreda, planera och följa upp insatser i den sociala barnavården. Utredningen görs i samråd med dig och när den är klar får du läsa igenom utredningen och komma med synpunkter.
 
De vanligaste insatserna är stödsamtal, kontaktperson/kontaktfamilj eller insatser i hemmet. Ofta sker insatserna för barnet eller familjen i samarbete med skolan, sjukvården och andra berörda. Ibland krävs det att barnet får flytta till ett familjehem eller ett behandlingshem för att få en trygg miljö.
 
Behöver du rådgöra med någon, kan du vända dig till en socialsekreterare. Du får naturligtvis vara anonym om du vill. Målsättningen är att barnet som har det svårt ska få bästa möjliga stöd och hjälp.

Publicerad 2014-06-11
Kontakt

Socialsekreterarna


Tfn 0271-570 00 vx
Skicka e-post

Verksamhetschef


Monica Liljemark
Tfn 0271-570 00 vx

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris