Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Familjehem & kontaktfamilj

Vill du bli en värdefull extraförälder? Att bli familjehem eller kontaktfamilj är ett sätt att finnas till för andras barn och deras föräldrar.
Familjehem är ett enskilt hem som tar emot barn för vård och fostran. Det är den vanligaste formen för vård av barn och ungdomar som inte kan bo kvar i det egna hemmet. Målet med familjehem är att barn och föräldrar ska återförenas i ett fungerande vardagsliv.
 
Har du engagemang samt tid och plats för en till? Det behövs familjer för barn i alla åldrar och ibland även för syskon. Placeringar kan vara både längre och kortare tid. Du/ni får nya upplevelser som utmanar och berikar.

Alla barn har rätt att vara barn - även om deras föräldrar inte orkar med


Att barn inte får den trygghet och det stöd de behöver från sina föräldrar kan bero på olika saker. Det kan vara fysiska, psykiska eller sociala problem som gör att barns behov inte tillgodoses. Det finns också barn med särskilda behov vars föräldrar behöver extra stöd. 

Vilka kan bli extraföräldrar?


Vi ställer inga formella krav på utbildning och yrke men vill att du har erfarenhet av barn samt tid och tålamod förstås. Viktigt är också ett gott samarbete med både barnets nätverk och socialtjänsten.

Vi hjälper dig hjälpa


Om vi efter vår utredning ser att du har rätt förutsättningar erbjuder vi utbildning och fortlöpande stöd. Det utgår ersättning för barnets omkostnader och ett arvode som varierar beroende på hur arbetskrävande uppdraget förväntas bli.

Kontaktfamilj


Kontaktfamilj är en frivillig insats som ska vara ett regelbundet stöd för barn och deras familjer. Kontaktfamiljen kan i sitt hem ta emot barnet någon/några veckoslut i månaden, kanske även under något lov och någon vecka under sommaren.
Publicerad 2016-12-13
Kontakt

Verksamhetschef


Monica Liljemark
Tfn 0271-570 00 vx

Socialsekreterarna


Tfn 0271-570 00 vx
Skicka e-post

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris