Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Vårdnad & umgänge

När föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge av sitt barn kan de få hjälp med samarbetssamtal. Samarbetssamtal är strukturerade samtal med föräldrar som i samband med t.ex. separation inte kan komma överens om hur barnets framtida boende eller umgänge ska se ut.

Syftet med samtalen är att göra överenskommelser kring barnet. Det är viktigt att överenskommelser tar hänsyn till barnets behov och önskemål. Samtalsledarna är neutrala och har tystnadsplikt. Samtalen är kostnadsfria.

Umgänge


Utgångspunkten för umgängesrätten är att barnet ska ha rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor hos. Det är däremot ingen plikt för barn att umgås med en förälder. Det finns inga lagregler som säger hur och i vilken omfattning umgänge bör förekomma mellan barn och föräldrar. Hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad.

Avtal och tvist


Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn genom avtal, som godkänns av socialnämnden/familjerätten. Ett godkänt avtal gäller och har samma verkan som en dom. Det betyder bl.a. att den kan verkställas (d.v.s genomföras tvångsvis) om inte avtalet följs och om beslutet bedöms vara till barnets bästa.
 
Om föräldrar inte kan komma överens om vårdnaden, kan någon av dem lämna en stämningsansökan till tingsrätten för att tingsrätten i föräldrarnas ställe ska fatta beslut.

Föräldrar som kommer överens efter det att stämningsansökan lämnats till tingsrätten, kan när de önskar återkalla ärendet från tingsrätten. Barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men de har ingen skyldighet att välja mellan föräldrarna.

  

Publicerad 2016-12-13
Kontakt

Socialsekreterarna


Tfn 0271-570 00 vx
Skicka e-post
För rådgivning och utförligare information i familjerättsliga frågor
Tfn 0271-570 00 vx

Besöksadress


Socialförvaltningen
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Familjerådgivningen
Tfn 0278-160 38
Skicka e-post

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris