Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Har du problem med din ekonomi? Behöver du hjälp att planera din hushållsbudget?

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Den som inte kan försörja sig på annat sätt, har rätt till bistånd i form av försörjningsstöd (socialbidrag). Försörjningsstödet är behovsprövat och betalas ut av socialkontoret.

Rätt till ekonomiskt bistånd har man om man gjort vad man kan för att försörja sig men ändå inte kan tillgodose sina behov. Den enskilde har ansvar för att planera sin ekonomi. Egna tillgångar och resurser ska användas i första hand. Behovet av försörjningsstöd beräknas alltid samlat för ett hushåll.

Har du problem med din ekonomi? Behöver du hjälp att planera din hushållsbudget?

För att få försörjningsstöd krävs att du står till arbetsmarknadens förfogande, deltar i SFI - svenska för invandrare, deltar i erbjuden praktik eller går annan utbildning på grundskolenivå. Det är samhällets skyldighet att pröva vilken hjälp och stöd du och din familj kan behöva för att kunna leva på en skälig levnadsnivå. Har du tillgångar i form av pengar på banken måste du använda dem till din försörjning. Du måste vistas i Sverige när du söker bidrag.

Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas därför enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Här kan du läsa mer om sekretess och tystnadsplikt.

Du har alltid rätt att överklaga ett beslut

Om du har fått avslag på din ansökan  eller är missnöjd på annat sätt med ett beslut  så har du alltid rätt att överklaga beslutet. Här kan du läsa mer om överklagan av beslut.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar. Här kan du lämna dina synpunkter (beröm, klagomål, förslag, frågor). 

Publicerad 2016-10-24
Kontakt

Socialsekreterarna

Tfn 0271-570 00 vx
Skicka e-post

Telefontid 

Måndag, onsdag-fredag 
kl 08:30-09:30

Verksamhetschef

Monica Liljemark
Tfn 0271-570 00 vx

Externa länkar

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris