Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd kan beviljas till uppehälle, hyra och vissa andra kostnader. För att kunna få försörjningsstöd måste två villkor vara uppfyllda: dels att det saknas pengar eller tillgångar, dels att man inte kan få eller ta något arbete som ger tillräcklig inkomst. Är du arbetslös måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och du måste vara aktivt arbetssökande för att kunna få försörjningsstöd.

Försörjningsstöd är den del av det ekonomiska biståndet som handlar om din försörjning, det vill säga:

Personliga kostnader för: livsmedel, kläder/skor, fritid/lek, barn- och ungdomsförsäkring samt hygien.

Gemensamma hushållskostnader för: förbrukningsvaror, dagstidning, telefon samt TV-licens.

Dessa uppräknade kostnader utgör vad som brukar kallas riksnormen för försörjningsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Riksnormen är lika i hela landet. Innehållet och nivån på riksnormen grundar sig på Konsumentverkets kostnadsberäkningar och fastställs av Sveriges Riksdag.

Normen påverkas av om flera personer i ett hushåll delar på de gemensamma hushållskostnaderna.

Till försörjningsstödet hör också kostnader för bland annat hyra, el, arbetsresor med mera. De räknas samman med ovan uppräknade kostnader. Tillsammans utgör dessa kostnader det som i socialtjänstlagen kallas "skälig levnadsnivå". Man kan också få bistånd till skäliga kostnader för sin livsföring i övrigt.

Efter ansökan och prövning kan du utöver försörjningsstödet få hjälp till annat som ingår i din livsföring,t.ex.tandvård, hemutrustning eller barnvagn. Du kan också få tillfällig hjälp om du bedöms befinna dig i en akut nödsituation.

Vad ska bidraget räcka till?

Pengarna ska i första hand räcka till familjens kostnader för mat, kläder och boende.

Det finns ingen möjlighet till "guldkant" på tillvaron eller att någon gång unna sig vad familjer med normala inkomster kan unna sig. Riksnormen bygger på beräkningar som inte inkluderar t.ex. godis och snacks, husdjur, gäster, presenter vid jul och födelsedagar. I försörjningsstödet ingår inte heller t.ex. att köpa nya möbler, göra resor för umgänge med barn eller för rekreation.

Vad händer med min ansökan?

Försörjningsstödet är behovsprövat och därför måste du lämna in en skriftlig ansökan tillsammans med övriga handlingar som styrker de uppgifter du lämnat på blanketten. På ansökan godkänner du också att handläggaren gör vissa kontroller av dina uppgifter. Efter utredningen fattar socialsekreteraren ett beslut som du meddelas. Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut på din ansökan.

Vad händer med min ansökan efter det?

Alla handlingar förvaras i en personakt. Du registreras i ett dataregister där även utredningar och socialsekreterarens anteckningar lagras. Handlingarna sparas i fem år.

Det ställs krav på dig

Du måste aktivt göra vad du kan för att bli självförsörjande. Söka de arbeten som du kan klara av, vara sjukskriven vid sjukdom och söka andra bidrag i första hand, t.ex. bostadsbidrag och underhållsstöd. Du måste också göra vad du kan för att minska dina kostnader. Makar/sammanboende har skyldighet att försörja varandra.

Registrering av personuppgifter

När din ansökan kommit in till förvaltningen registreras den i ett dataregister. En personakt upprättas där din ansökan förvaras tillsammans med utredning, beslut och de journalanteckningar som din handläggare fört. När din ansökan är färdigbehandlad och du inte längre behöver ekonomiskt bistånd avslutas ditt ärende och arkiveras.

Du har rätt att få se vad som skrivs i din personakt.

Du har alltid rätt att överklaga ett beslut

Om du har fått avslag på din ansökan  eller är missnöjd på annat sätt med ett beslut  så har du alltid rätt att överklaga beslutet. Här kan du läsa mer om överklagan av beslut.

Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas därför enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Här kan du läsa mer om sekretess och tystnadsplikt.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar. Här kan du lämna dina synpunkter (beröm, klagomål, förslag, frågor). 

Publicerad 2016-08-16

Kontakt

Socialsekreterarna

Tfn 0271-570 00 vx
Skicka e-post

Telefontid

Måndag, onsdag-fredag
kl 08:30-09:30

Ingen telefontid pga utbildning

31/8 – 1/9

26/9

31/10

18/1 – 19/1 2017

Verksamhetschef

Monica Liljemark
Tfn 0271-570 00 vx

Externa länkar

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris