Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Ansökan om stöd

I kommunen finns handläggare som hjälper dig som har någon form av funktionsnedsättning att hitta rätt form av stöd och hjälp som du behöver för att kunna bo, arbeta, studera eller delta i fritidsaktiviteter.

För att få stöd och hjälp krävs en ansökan från dig och ett beslut från en handläggare. De lagar som styr vilken hjälp du kan få är socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa personer som har funktionsnedsättning (LSS).

Handläggningstid för ärenden inom LSS kan variera stort beroende på ärendets omfattning och art. Dock ska handläggning enligt lag ske skyndsamt.

Vem kan få stöd?

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.
  • Personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ett omfattande behov av stöd eller service.

Vad kostar stödet och servicen?

Insatserna enligt LSS är i princip avgiftsfria. Mat, hyra, resor och fritidsaktiviteter betalar den enskilde själv.

Hur ansöker jag?

Du som behöver kan ha rätt till särskilda insatser bara du själv begär det. Den som är under 15 år, eller uppenbart inte själv kan ta ställning till frågan, kan få insatser när en vårdnadshavare, god man eller förvaltare ansökt om insatsen.

Ansökan om hjälp kan göras muntligt och/eller skriftligt, genom kommunens biståndshandläggare. Dessa når du genom kommunens växel, tfn 0271- 570 00.
Ansökan kan göras endast av den enskilde eller av behörig företrädare, god man, förvaltare, genom fullmakt.

Efter en ansökan sker alltid en individuell prövning. Efter att ansökan kommit in påbörjas en utredning som ska leda fram till ett beslut. Där ska det framgå vilken hjälp du ansökt om och vilken hjälp du fått rätt till. Om du har fått avslag framgår det också samt motivet till avslag.

Du har alltid rätt att överklaga ett beslut

Om du har fått avslag på din ansökan  eller är missnöjd på annat sätt med ett beslut  så har du alltid rätt att överklaga beslutet. Här kan du läsa mer om överklagan av beslut.

Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas därför enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Här kan du läsa mer om sekretess och tystnadsplikt.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar. Här kan du lämna dina synpunkter (beröm, klagomål, förslag, frågor). 

Publicerad 2016-04-20
Kontakt

Biståndshandläggare

Tfn 0271-570 00 vx

Telefontider:
Måndag,onsdag, torsdag och fredag kl. 8.30 - 9.30

Externa länkar

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris