Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Personligt ombud

Personligt ombud (PO) är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd som vänder sig till människor med psykiska funktionsnedsättningar. 

Vilka personer kan behöva hjälp och stöd av PO?


Personligt ombud vänder sig till personer över 18 år i Ovanåker, Bollnäs och Söderhamns kommuner med långvariga psykiska funktionsnedsättningar som innebär ett omfattande och långvarigt socialt handikapp vilket medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv
som har komplexa behov av vård, stöd och service och har behov av kontakt med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter.

Varför finns vi?


Funktionen personligt ombud omnämndes först i samband med psykiatrireformen 1995. Krav på samordning av insatser för människor med psykiskt funktionsnedsättningar lyftes fram i socialstyrelsens betänkande och slutrapport. Tio kommuner runt om i landet fick statliga stimulanspengar för att starta projekt med personligt ombud. Försöksverksamheterna utvärderades. Slutsatsen blev att personligt ombud genom sitt arbete stärkte de enskildas position, att insatserna ledde till förbättrade levnadsvillkor för målgruppen och en ökad samordning. Sedan 2002 finns en permanent PO-verksamhet i Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn.

Hur arbetar vi?


När behov av PO konstaterats inleds en förtroendefull kontakt i den miljö som individen själv önskar. Tillsammans med den enskilde identifierar och formulerar vi dennes behov av vård, stöd och service.

Tillsammans med den enskilde arbetar vi för att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs. Vi bistår och — om fullmakt finns — företräder vi den enskilde i kontakterna med olika myndigheter etc. Vi stödjer den enskilde till att få vård, stöd och service utifrån egna önskemål, behov och lagliga rättigheter.

Personligt ombud arbetar med betoning på den enskildes självbestämmande, egna val och resurser. Vi har en fristående ställning och utövar inte myndighetsutövning. Vi arbetar på ett flexibelt sätt på uppdrag av honom/henne utifrån egna mål, behov och resurser.

Vi informerar om och bevakar klientens rättigheter och ger hjälp att få ett individuellt stöd som leder till ett så självständigt liv som möjligt.

När vi nått målet avslutas kontakten men givetvis finns möjligheten att igen få stöd och hjälp av ett personligt ombud när du behöver.

Tillsammans hittar vi lösningar !Publicerad 2014-06-11
Kontakt
Annika Brodén
Mobil: 070-318 80 14

Jan Johansson
Mobil: 070-318 80 13

Ingemar Dahrén
Mobil: 070-258 24 43

Externa länkar

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris