Här är du:

Särskilt boende för personer med funktionsnedsättning

Gruppbostad

Målsättningen med gruppboendet är att den som är i stort behov av hjälp och stöd så långt möjligt ska ha ett liv som andra. På gruppbostaden finns personal dygnet runt. Det finns även gemensamt utrymme som är till för de som bor på gruppbostaden.

I Ovanåkers kommun finns idag fyra gruppbostäder, tre i Edsbyn och en i Alfta.

Boende i gruppbostad enligt LSS bedöms och beslutas utifrån dina behov (biståndsbedömning).    

Servicebostad

Målsättningen med serviceboendet är att de som är i behov av visst stöd och hjälp så långt möjligt ska ha ett liv som andra.

En servicebostad kan vara en egen lägenhet i ett bostadsområde dit personal ibland kommer för att ge stöd och hjälp. Det kan även vara ett så kallat trapphusboende. Då bor flera personer som har behov av stöd och hjälp i en egen lägenhet i en trappuppgång. Där finns också en personallägenhet dit den som bor i en av servicebostäderna kan vända sig för att få kontakt med personal.

I Ovanåkers kommun finns idag servicebostäder i Edsbyn i området Sankt Olofs samt i Alfta. I Alfta är det ett trapphusboende.

Boende i servicebostad enligt LSS bedöms och beslutas utifrån dina behov (biståndsbedömning).

Valmöjlighet

Du får lämna önskemål om var du vill bo. Naturligtvis försöker vi alltid att tillgodose din önskan, men om det inte finns plats erbjuds du ett annat boende.

Tillgänglighet för dig med någon form av funktionsnedsättning

Tillgänglighet är bra för alla, men absolut nödvändig om du har en funktionsnedsättning. Som funktionsnedsatt är det svårt att veta vilka platser som är tillgängliga och vilka som är besvärliga eller kanske omöjliga att besöka. Därför har Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun har tagit fram en tillgänglighetsguide som visar hur olika byggnader där vi bedriver vår verksamhet, ex. våra boenden och kontor, är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Guiden är tänkt att kunna vara en hjälp när man vill besöka olika platser.

Tillgänglighetsguiden planeras att byggas in på vår hemsida men tillsvidare
finns den att hämta och läsa i sin helhet här:

Socialförvaltningens tillgänglighetsguidePDF (reviderad juli 2014)


Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas därför enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Här kan du läsa mer om sekretess och tystnadsplikt.

Du har alltid rätt att överklaga ett beslut

Om du har fått avslag på din ansökan  eller är missnöjd på annat sätt med ett beslut  så har du alltid rätt att överklaga beslutet. Här kan du läsa mer om överklagan av beslut.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar. Här kan du lämna dina synpunkter (beröm, klagomål, förslag, frågor). 

Publicerad 2014-07-02
Kontakt

Verksamhetschef


Urban Sundström
Tfn 0271-574 06
Mobil 070-284 04 92

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris