Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Hemsjukvård

Kommunerna i Gävleborg har tagit över ansvaret för hemsjukvård från landstinget fr o m 1 februari 2013.

Vad är hemsjukvård?

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmet som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast när du efter vårdplanering blivit inskriven i hemsjukvården. Insatser av läkare ansvarar landstinget för. Hemsjukvårdens personal utför både planerade och oplanerade sjukvårdsinsatser hos dig, som är inskriven i hemsjukvården, dygnet runt. 

Vem kan få hemsjukvård?

För att bli inskriven i hemsjukvården ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Insatserna ska räknas som hälso- och sjukvård
  • Insatserna ska ges under minst 2 veckor
  • Personen kan inte ta sig till hälsocentralen, på egen hand eller med hjälp av assistans.
  • Personen är över 18 år
  • Vårdplanering ska vara genomförd.

När du inte längre har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet avslutas hemsjukvårdsperioden och eventuell fortsatt vård sker på Hälsocentralen.

Vad kostar hemsjukvård?

Avgiften för hemsjukvård är inkomstprövad och ingår i kommunens maxtaxa. Det innebär att du aldrig behöver betala mer än 300 kronor per månad.

Om du har insatser från både hemsjukvård och hemtjänst slås kostnaderna ihop vid avgiftsberäkningen. Du betalar aldrig mer än maxtaxan.

Övriga frågor gällande hemsjukvård:

Ring kommunens växel som kopplar dig till rätt person tfn 0271-570 00

Publicerad 2014-06-11

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris