Här är du:

Överförmyndare

Bollnäs, Ljusdal och Ovanåkers kommun samarbetar kring överförmyndarfrågor och har en gemensam Överförmyndarenhet som har sitt säte i Bollnäs. Här hittar du information om enheten och hur du kommer i kontakt med dem.

Ett nummer in

Från 1 april 2017 kommer Överförmyndarenheten för Bollnäs, Ovanåker och Ljusdals kommuner byta telefonnummer till 0278-250 04. Tidigare telefonnummer till enheten upphör att gälla i och med detta byte.

Detta gör vi för att öka tillgängligheten och minska sårbarheten då flertalet av enhetens anställda kommer att hjälpas åt att svara på detta nummer.

Information om överförmyndarverksamheten

I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser.

Detta för att inte rättsförluster skall uppstå för dem som av olika anledningar inte kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter. Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av föräldrabalken. Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen och besluten kan överklagas hos Tingsrätten.

Bollnäs, Ljusdal och Ovanåkers kommun samarbetare kring överförmyndarfrågor och har en gemensam Överförmyndarenhet som har sitt säte i Bollnäs.

Överförmyndarnämnden och Överförmyndaren finns fortfarande kvar i respektive kommuner, det är endast handläggningen som flyttas till den gemensamma enheten.

Besök:
För att boka in besök, kontakta via telefon eller e-post för tidsbokning.

Handlingar skickas till:
Överförmyndarenheten, 821 80 Bollnäs

Övriga kontaktuppgifter:
e-post overformyndare@bollnas.se

Besöksadress:
Sjukhusvägen 39, 821 31 Bollnäs

Publicerad 2017-04-04
Dela

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris