Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Ansöka om god man och förvaltare

Det finns många olika anledningar till varför en person kan vara i behov av god man. Vanligaste orsaken är att personen behöver hjälp på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande.

Genom god man kan en person få hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person.

Ansök hos överförmyndarenheten


Behöver en person hjälp genom en god man kan han eller hon ansöka om god man hos överförmyndarenheten eller direkt hos tingsrätten. Andra som har möjlighet att ansöka om god man är make, sambo och närmaste släktingar.

Anmälan

Anmälan kan göras av var och en som ser ett behov av god man. Anmälan, för personer som är folkbokförda i Bollnäs, Ljusdal och Ovanåkers kommun, görs till överförmyndarenheten som finns i Bollnäs.

Innehåll för ansökan och anmälan

Din ansökan eller anmälan ska innehålla följande delar:

  • Ansökan/anmälan om behov av god man ska vara utförligt ifylld.
  • Läkarintyg - om samtycke till godmanskap inte kan inhämtas.
  • Personbevis - både för huvudman och för den som föreslagits som god man.
  • Social utredning - om inte utförliga uppgifter lämnas i din ansökan eller i ditt läkarintyg.

Handläggningstid

Ärenden handläggs löpande av överförmyndarenheten. Ärendets exakta handläggningstid beror på ärendets art och om flera andra instanser är inblandade i handläggningen. Ju mer komplett din ansökan är, desto snabbare handläggning. Slutligt beslut om god man tas av Hudiksvalls tingsrätt eller av överförmyndarnämnden.

Publicerad 2016-03-02

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris