Här är du:

För dig som är god man och förvaltare

För vissa åtgärder du utför för den enskildes räkning krävs enligt lag överförmyndarnämndens samtycke.

Som god man är du ett viktigt stöd för din huvudman.

Överförmyndarnämndens samtycke krävs vid:

  • uttag av spärrade bankmedel
  • köp, försäljning, inteckning och uthyrning av fast egendom, tomträtt och bostadsrätt.
  • vissa placeringar i försäkringar, aktier och utlåning.
  • upptagande av lån, borgen eller andra skuldförbindelser för den enskildes räkning.
  • drivande av rörelse.
  • vissa åtgärder i samband med dödsboförvaltning, bodelning eller skifte; ett praktiskt viktigt fall är vid arv som tillfaller huvudmannen – under sådana förhållanden ska vanligtvis en arvskifteshandling upprättas och tillsammans med bouppteckningen sändas till överförmyndarnämnden för granskning och godkännande.

För ytterligare information kontakta överförmyndarenheten.

Publicerad 2015-01-13
Dela
Kontakt

Telefontid

Måndag-fredag kl. 10:00-12:00

Handläggare dag 1-13
Dennis Jernberg
Tfn 0278-252 76

Handläggare dag 14-24
Inger Persson
Tfn 0278-250 00

Chef Överförmyndarenheten
Handläggare dag 25-31

Sofia Holm
Tfn 0278-250 00

Handläggare ensamkommande barn
Ingela Larsson
Tfn 0278-251 83

Assistent
Ann-Kristine Dymek
Tfn 0278-252 55

Assistent
Ann-Chi Hammarsten
Tfn 0278-252 46

Assistent ensamkommande barn
Gunilla Samuelsson
Tfn 0278-251 86

 

Skicka e-post

Vice ordförande i Bollnäs Ovanåkers överförmyndarnämnd

Åsa Olsson
Tfn 0271-570 00 (växel)

Blanketter

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris