Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

För dig som är god man och förvaltare

För vissa åtgärder du utför för den enskildes räkning krävs enligt lag överförmyndarnämndens samtycke.

Som god man är du ett viktigt stöd för din huvudman.

Överförmyndarnämndens samtycke krävs vid:

  • uttag av spärrade bankmedel
  • köp, försäljning, inteckning och uthyrning av fast egendom, tomträtt och bostadsrätt.
  • vissa placeringar i försäkringar, aktier och utlåning.
  • upptagande av lån, borgen eller andra skuldförbindelser för den enskildes räkning.
  • drivande av rörelse.
  • vissa åtgärder i samband med dödsboförvaltning, bodelning eller skifte; ett praktiskt viktigt fall är vid arv som tillfaller huvudmannen – under sådana förhållanden ska vanligtvis en arvskifteshandling upprättas och tillsammans med bouppteckningen sändas till överförmyndarnämnden för granskning och godkännande.

För ytterligare information kontakta överförmyndarenheten.

Publicerad 2015-01-13

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris