Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

God man och förvaltare

God man är till för personer som på grund av sitt hälsotillstånd behöver stöd och hjälp med att ta hand om sin ekonomi eller hjälp med rättsliga frågor.

God man - ett kvalificerat ideellt uppdrag.

Vi har satt ihop ett samlat informationtionsmaterial om god man och förvaltarePDF där du kan få en överblick om vem som kan få hjälp av god man och förvaltare. Ansökningsblanketter hittar du här nedan.

Ansökningsblankett om behov av god man.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökningsblankett om behov av förvaltare.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Godman

En god mans huvudsakliga uppgift är att företräda den enskilde i främst ekonomiska och rättsliga frågor. Gode mannens uppgift kan vara att bevaka den hjälpbehövandes rättigheter, förvalta hans eller hennes egendom och på andra sätt se till att den hjälpbehövande får en god omvårdnad och goda levnadsvillkor.

Det finns flera olika former av godmanskap:  

  • God man av hälsoskäl – vanligaste formen av godmanskap för personer som på grund av sin hälsa inte själva kan sköta sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter. Godmanskapet beslutas av tingsrätten.
  • God man för ensamkommande flyktingbarn – ett godmanskap för barn som kommer ensamma till Sverige och söker uppehållstillstånd. God man fungerar då även som tillfällig vårdnadshavare. God man utses av överförmyndarnämnden. Ansökan om god man kan göras av Migrationsverket och av kommunens socialnämnd.
  • God man i förmyndares ställe – om förmyndaren blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan utöva förmynderskapet kan god man utses tillfälligt. God man utses av överförmyndarnämnden.
  • God man vid motstridiga intressen – ett tillfälligt godmanskap. Används vid bland annat rättstvister och i de fall där en vuxen person och dennes gode man eller förvaltare har del i samma dödsbo. God man utses av överförmyndarnämnden.

Förvaltare

Förvaltarskapet ersätter det som tidigare kallades omyndighetsförklaring. Förvaltare utses, förordnas, för den som på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd, inte kan vårda sig själv eller sin egendom. Förvaltare utses av tingsrätten. 

Förvaltaruppdraget kan begränsas till att gälla viss egendom eller egendom överstigande ett visst värde. Tingsrätten får också överlåta åt överförmyndarnämnden att närmare bestämma uppdragets omfattning.

Överförmyndarnämnden

Hos landets samtliga kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Bollnäs och Ovanåkers kommuner har sedan 1 januari 2015 en gemensam överförmyndarnämnd. Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. 
 
 

Publicerad 2016-03-02

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris