Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Överklagan

Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut på din ansökan, och du har alltid rätt att överklaga ett beslut du inte är nöjd med.

Vad gör jag om jag inte är nöjd med beslutet?

Om du har fått avslag på din ansökan eller är missnöjd på annat sätt med ett beslut så har du rätt att överklaga beslutet.

En överklagan ska vara skriftlig och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Du har rätt att få hjälp från socialkontoret om du inte kan skriva din överklagan själv. Den handläggare (personen som har hand om ditt ärende) du haft kontakt med kan hjälpa dig att överklaga beslutet.

För att överklaga lämnar du in en skrivelse till kommunen där du uppger vilket beslut du vill överklaga, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Till skrivelsen kan du bifoga handlingar som du anser stöder din uppfattning. Glöm inte att uppge namn, adress, telefonnummer och personnummer.

Överklagan lämnas till din handläggare som först tar ställning till om beslutet ska omprövas. Antingen omprövar handläggaren beslutet eller sänder beslutet tillsammans med din överklagan till Förvaltningsrätten, som är en domstol som prövar bland annat socialtjänstens beslut.

Blir du inte nöjd med förvaltningsrättens dom har du möjlighet att gå vidare till kammarrätten och i sista hand till Regeringsrätten. I de båda sistnämnda instanserna måste du ha ett prövningstillstånd. Det innebär att domstolen först tar ställning till om du har tillräckliga skäl för att de ska ta upp ett överklagande.

Har du frågor om hur det går till att överklaga ett beslut och hur lång tid man har på sig kan du läsa mer här eller kontakta den handläggare som har hand om ditt ärende för att få hjälp att överklaga.

Det kostar inget att överklaga.


Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar. Här kan du lämna dina synpunkter (beröm, klagomål, förslag, frågor). 

Publicerad 2014-06-11

Kontakt

Förvaltningschef

Anette Forsblom
Tfn 0271-570 00 vx

Verksamhetschef

Omvårdnadsenheten
Omsorgsenheten
Urban Sundström
Tfn 0271-570 00 vx

Verksamhetschef

Omvårdnadsenheten
Monica Liljemark

Tfn 0271-570 00 vx

Biståndschef

Kaisa Nilsson
Tfn 0271- 570 00 vx

Biståndshandläggare
Tfn 0271-570 00 vx

Socialsekreterarna

Skicka e-post
Tfn 0271-570 00 vx

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris