Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Öppna jämförelser

Genom Öppna jämförelser får du som medborgaren insyn och kan jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Syftet med Öppna jämförelser är också att stimulera kommuner och landsting att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Öppna jämförelser ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom socialtjänstens verksamheter.

Öppna jämförelser är en uppsättning indikatorer som redovisas återkommande och som beskriver verksamheter med avseende på kvalitet och effektivitet. Syftet är att stimulera utvecklingen av en jämlik och effektiv hälso- och sjukvård och socialtjänst med god kvalitet.

Öppna jämförelser är viktiga för att stimulera oss som kommun i att utveckla och förbättra verksamheternas resultat och effektivitet.

Nationella jämförelser

Öppna jämförelser görs för socialtjänsten inom sju olika områden:
1. Barn- och ungdomsvård
2. Ekonomiskt bistånd
3. Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
4. Missbruks- och beroendevård
5. Våld i nära relationer
6. Stöd till personer med funktionsnedsättning
7. Äldreomsorg och hemsjukvård

Detta är ett led i regeringens nationella strategi för kvalitetsutveckling genom öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Genom Öppna jämförelser kan Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun

  • jämföra oss med länet, snittet för riket och kommuner över hela landet med liknande förutsättningar
  • lära oss av andra kommuner som lyckats bra med sina verksamheter
  • följa våra verksamheter över tid
  • få specifika mått på verksamheters kvalitet
  • i vissa fall även göra jämförelser på enhetsnivå
  • få underlag till uppföljning, utveckling och förbättring av verksamheter.


Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar. Här kan du lämna dina synpunkter (beröm, klagomål, förslag, frågor). 

Publicerad 2016-06-16

Kontakt

Metod- och kvalitetsutvecklare

Christian Olars
0271-570 18

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris