Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Samordnad individuell plan (SIP)

Om du har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, kan du få stöd genom en samordnad plan (SIP). Planen formas utifrån dina behov och tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara.

Den individuella planen ska handla om dina behov, styrkor och önskemål, minst lika mycket som stöd och behandling. Syftet med planen är att du ska få det samordnade stöd och den vård som du har rätt till och behöver genom;

  • ökat inflytande och delaktighet för den enskilde
  • förbättrad samordning
  • att ge en helhetsbild av den enskildes situation för både den enskilde, närstående och berörda vård- och omsorgsgivare.

Planen skall vara aktuell och följas upp kontinuerligt

Av planen ska det framgå

  • vilka insatser som ska göras
  • vem som ska ansvara för insatserna
  • vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget, och
  • vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

Initiativet kan komma från flera håll

Initiativet till att ta fram en individuell plan kan tas av dig själv, någon av dina närstående (om du godkänner det) eller personal inom kommunen eller landstinget. Om du själv önskar att en plan tas fram ber du någon du har kontakt med inom landstinget eller kommunen att kalla till en gemensam planering.

Så här kan du förbereda dig

Tillsammans med personal från kommunen eller landstinget går ni igenom vad som är dina främsta behov och vad som ska tas upp i planen. Om du vill att någon närstående ska vara med i planeringen kan din kontakt hjälpa till att bjuda in dem.

När ni är överens om vilka frågor som ska tas upp får du skriva under ett medgivande till att de personer som är med i planeringen får utbyta information om det som diskuterats.

Det här händer efter planeringen

Efter planeringen får du (och om du vill, även dina närstående):

  • kontaktuppgifter till den som utses som samordnare för din individuella plan
  • en kopia av den individuella planen
  • en beskrivning av hur och när den individuella planen ska följas upp.

Vad säger lagen om individuell plan?

Kommunen och landstinget har ansvar för att det görs en samordnad individuell plan när du behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detta anges både i 2 kap 7§ Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats (SoL) och i Hälso- och sjukvårdslagenlänk till annan webbplats (HSL) 3f §. Planen ska göras tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara.

Källa: www.1177.selänk till annan webbplats

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar. Här kan du lämna dina synpunkter (beröm, klagomål, förslag, frågor). 

Publicerad 2015-05-12

Kontakt

Verksamhetschef

Omvårdnadsenheten Omsorgsenheten
Urban Sundström
Tfn 0271-570 00 vx

Verksamhetschef

Individ- och familjeomsorgen Monica Liljemark
Tfn 0271-570 00 vx

Biståndschef

Kaisa Nilsson
Tfn 0271- 570 00 vx

Externa länkar

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris